تماس با خدمات پس از فروش

 

تماس با خدمات پس از فروش

تلفن دفتر مرکزي سینگل     28130-021

تلفن دفتر مرکزي خدمات پس از فروش   53136-021      

انتقادات و پيشنهادات      09129353001

سامانه پيام کوتاه                10007924

              * ارسال حرف R   -   جهت پذيرش نصب و تعمير

              * ارسال حرف C   -   جهت ثبت شکايت

آدرس: تهران – شهرک صنعتی پرند – میدان فناوری – خ گلریز – نبش خیابان بوستان – قطعه B27 – خدمات پس از فروش

کد پستي      3761416973