روش نگهداری

روش نگهداري
تلويزيون :

1- به منظور عملکرد بهتر و افزايش طول عمر دستگاه، تلويزيون را به طور مرتب تميز کنيد.

2 - ابتدا از خاموش بودن تلويزيون اطمينان حاصل کرده و سپس سيم برق و ساير کابل ها را جدا کنيد.

3 - اگر به منظور مدت زمان طولاني از تلويزيون استفاده نمي کنيد، به منظور پيشگيري از آسيب ناشي از رعد و برق و نوسانات برقي، دوشاخه را از پريز جدا کنيد.

4 - به منظور پاک کردن گرد و غبار و کثيفي هاي مختصر، سطح دستگاه را با يک پارچه خشک، نرم و تميز پاک کنيد.

5 - به منظور پاک کردن کثيفي ها، از يک پارچه نرم آغشته به آب تميز يا ماده شوينده بسيار ملايم و رقيق شده استفاده کنيد.سپس با يک پارچه آن را به طور کامل خشک کنيد.

6 - به طور کلي به صفحه دست نزنيد، چون مي تواند منجر به خرابي صفحه شود.

7 - از فشار آوردن به صفحه توسط اشياء نوک تيز، نوک انگشتان و همچنين هل دادن يا مالش صفحه خودداري کنيد چون ممکن است منجر به ايجاد خط و خش بر روي تصوير شود.

8 - هيچگونه ماده شيميايي در مورد دستگاه به کار نبريد، چون منجر به خرابي آن مي شود.

9 - از پاشيدن مايعات بر روي سطح دستگاه خودداري کنيد، در صورت ورود آب به تلويزيون منجر به آتش سوزي،شوک الکتريکي و خرابي آن مي شود.