شرایط ضمانت

مدت زمان ضمانت:

- اعتبار ضمانت اجاق گاز از تاريخ نصب 18 ماه مي باشد

- اعتبار ضمانت تلويزيون از تاريخ نصب 18 ماه مي باشد

- اعتبار ضمانت قطعات تعويض شده از تاريخ تعويض 6 ماه مي باشد

- مدت زمان پشتيباني از محصولات حداقل 10 سال مي باشد.

شرايط ضمانت

1- محصولات شامل گارانتي مي باشد توسط خدمات مرکزي سینگل  نصب و راه اندازي شده باشد.

2- ضمانت محصولات شامل تعويض دستگاه نمي باشد و فقط تعويض قطعه و رفع عيب در مدت ضمانت را شامل مي شود.

   * تعویض محصول شامل محصولاتي است که غيرقابل تعمير بوده و يا محصولاتي که پس از ارسال گزارش کارشناسي توسط خدمات مرکزي تائيد گردد  

     3- ضمانت محصولات خسارات ناشي از سوانح طبيعي و نوسانات برق و استفاده نادرست و سهل انگاري را شامل نمي شود.

4- ضمانت محصول شامل لوازم فني بوده (لوازم فني لوازمي مي باشد که نبودشان در کار عادي دستگاه اختلال ايجاد کند) و ظاهر دستگاه و قطعات مصرفي دراثر استفاده شامل ضمانت نمي باشند.

5 - ضمانت محصولات تلويزيون، خسارات ناشي از نصب يا به روز رساني هر نوع فايل، نرم افزار و نظافت پنل محصول با هر وسيله يا ماده را شامل نمي شود

6 - ضمانت ساير محصولات فقط شامل استفاده خانگي مي باشد و استفاده صنعتي از محصول مثل استفاده در رستوران و . . . محصول را از ضمانت خارج مي نمايد.

* جهت استعلام از وضعيت گارانتي : ارسال     شماره سريالG به سامانه پيامک 10007924

- نکته: ارسال شماره سريال بدون فاصله، خط تيره و ... باشد (مثل( GAZ205E1352)