راهنماي نصب:

براي نصب محصولات سینگل با توجه به نکات ذيل از دو روش زير مي توان استفاده کرد؛

تماس با خدمات پس از فروش مرکزي سینگل با شماره 53136 - 021

ارسال حرف R به سامانه 10007924

نکات نصب

اجاق گاز:

 • محل قرار گرفتن اجاق گاز برش خورده باشد (طبق ابعاد برش مشخص شده بر روي کارتن)
 • فاصله شير از طرفين حداقل 25 سانتي متر باشد.
 • طول شيلنگ گاز حد اکثر120 سانتي مت باشد.
 • شيراجاق گاز در دسترس باشد

تلويزيون :

1-دستگاه را در محلي که عاري از امواج رايويي است نصب کنيد.

2- از نصب دستگاه روي سطوح ناپايدار، مايل و ناهموار خودداري کنيد.

3- از اينکه هيچ مانعي بين تلويزيون و دستگاه کنترل از راه دور نيست مطمئن شويد.

 

 

هزينه ها

 • هزينه نصب
 • هزینه نصب اجاق گاز و هود رایگان می باشد
 • هزینه نصب تلویزیون ها ی بالای 32 اینچ رایگاتن می باشد

2- هزينه اياب ذهاب : 

1-2 هزينه اياب و ذهاب موارد ذيل رايگان مي باشد: 

 • اياب و ذهاب هنگام نصب ( هزينه اياب و ذهاب محصولات تلويزيون بر عهده مشتري مي باشد )
 • اياب و ذهاب خدمات تعمير و کارشناسي تا 2 ماه بعد از نصب
 • اياب و ذهاب حضور مجدد نماينده خدمات به دليل کسري يا نقص فني در هنگام نصب

  2-2 هزينه اياب و ذهاب موار ذيل از مشتري دريافت مي گردد: 

 • حضور مجدد نماينده خدمات براي نصب به دليل مشکلات از جانب مشتري مثل عدم رعايت نکات نصب
 • اياب و ذهاب براي تعميرات
 • اياب و ذهاب در تعميرات در مدت زمان دو ماه بعد از نصب به دليل مشکلات به وجود آمده به دليل عدم استفاده صحيح از محصول

3- هزينه لوازم مصرفي و ساير خدمات (لوله کشي، سيم کشي ، سوراخکاري) ؛ با توافق مشتري قبل از انجام کار مي باشد.

مدت زمان ارائه خدمت

نصب  و تعمير: حداکثر 24 ساعت بعد از ثبت اطلاعات مشتري در خدمات مرکزي سینگل

* نکته : در مواردي که ارائه خدمت نياز به قطعه باشد مدت زمان حداکثر 72 ساعت